Mezua ezin baduzu ondo ikusi egin klik hemen / Si no puedes ver correctamente este mensaje pincha aquí
bolunta - prestakuntza foroa - foro de formación
Dreaming dragoia: aldaketa iraunkorrerako proiektuak diseinatu (12 ordu) Dragon Dreaming: diseña proyectos para el cambio sostenible (12h)
Irabazi-irabazi-irabazi kulturarako oinarriak (indibiduala-kolektiboa-globala).
Proiektuen diseinua lau faseen gurpiletik: amets egin-planifikatu-egin-ospatu eta proiektu baten hamabi etapak.
Proiektu baten helburuak eta zereginak ezartzeko metodologia arina.
Adimen kolektiboa sustatzen duten komunikazio-tresna praktikan jartzea. (“pinakari” eta “komunikazio karismatikoa”)
Gure rolekiko lana proiektu baten barruan eta konfort guneak.
Entzuteko, konfiantzako, elkarreragineko eta taldeko laneko prozesuak hobetzeko dinamikak.
Las bases para la cultura de ganar- ganar-ganar (individual-colectivo-global).
El diseño de proyectos desde la Rueda de las cuatro fases: soñar-planificar- hacer-celebrar y las doce diferentes etapas de un proyecto.
Metodología ágil para establecer los objetivos y las tareas de un proyecto.
Puesta en práctica de herramientas de comunicación que fomentan la Inteligencia Colectiva. (“pinakari” y la “comunicación carismática”)
Trabajo con nuestros roles dentro de un proyecto y zonas de confort.
Dinámicas para mejorar los procesos de escucha, confianza, interacción y trabajo en equipo.
  44€  
martxoaren 23a eta 24a. data / fecha 23 y 24 de marzo.
ostirala, 16:00etatik 20:00etara
eta larunbata 10:00etatik 14:00etara
eta 15:30etik 19:30era.
ordutegia / horario viernes de 16:00h a 20:00h
y sábado de 10:00h a 14:00h
y de 15:30 a 19:30.
8048 código / kodea 8048
Xenki Berho eta Blanca Caballero,
Emanhar Gizarte-elkartea.
Xenki Berho y Blanca Caballero,
Emanhar Gizarte-Elkartea.
online matrikulatu matricúlate online
Gogoratzen dizuegu prestakuntzarekin loturiko edozein gai argitzeko, gurekin harremanetan jarri ahal zaretela posta elektronikoaren bidez prestakuntza@bolunta.org telefonoaren bidez 944161511 edo aurrez aurre boluntaren lokaletan. Os recordamos que si queréis comentarnos cualquier cuestión en referencia a la formación, no dudéis en hacerlo, por correo electrónico en formacion@bolunta.org, por teléfono en el 944161511 o directamente en los locales de bolunta.
bolunta logo
Jakinarazi nahi dizugu EDE Fundazioaren (Simón Bolívar, 8 b, 48010 – Bilbo) banaketa-zerrendaren batean alta eman duzulako jaso duzula jakinarazpen hau. Datu horiek “Bezeroak, erabiltzaileak eta erakunde hornitzaileak” fitxategian sartuta daude. Harremanetarako zure datuak arlo sozial, kultural eta hezkuntza arloko intereseko informazioa bidaltzeko erabiliko da eta ez da hirugarren batzuen esku utziko. Informaziorik jaso nahi ez baduzu, bidali posta elektroniko bat hona: lopd@fundacionede.org. Se informa que ha recibido esta comunicación porque está dado de alta en alguna de las listas de distribución de Fundación EDE (Simón Bolívar, 8 b, 48010 – Bilbao) y forman parte de nuestro fichero de “Clientela, Personas usuarias y Entidades proveedoras”. Sus datos de contacto se utilizan para enviarle información de interés sobre los ámbitos social, cultural y educativo y no se facilitan a terceros. Si quiere dejar de recibir información, envíe un correo electrónico a lopd@fundacionede.org.