bolunta | Premiazko boluntariotza / Voluntariado urgente

AMUGE Euskadiko Emakume Ijitoen Elkartea
Asociación de Mujeres Gitanas de Euskadi

Premiazko boluntariotza Voluntariado urgente

Alfabetatze

Alfabetización

Bilboko eta Basauriko ijitoei zuzendutako irakurketa eta idazkera tailerrak emateko boluntarioak behar dira. Pertsona hauen alfabetatzea lortzea da programaren helburu nagusiena.

Se necesitan personas voluntarias para impartir talleres de lecto-escritura a personas gitanas de Bilbao y Basauri. El objetivo es lograr su plena alfabetización.

Data/Ordutegia: Egunak eta ordutegia zehaztera. Fecha/Horario: Horario y días a concretar.
Tokia: Bilbao eta Basauri.
Lugar: Bilbao y Basauri.
Arduraduna: Tamara (amuge.elkartea@gmail.com), 662343608. Responsable: Tamara (amuge.elkartea@gmail.com), 662343608.