bolunta | Premiazko boluntariotza / Voluntariado urgente

Mugarik gabeko Ekonomilariak
Economistas sin Fronteras

Premiazko boluntariotza Voluntariado urgente

Ekonomia sozial eta solidarioarengatiko europear kanpaina

Campaña europea por la economía social y solidaria

Ekonomia Sozial eta Solidarioa kapitalismoaren aurrean gero eta alternatiba errealagoa da. Pertsonentzako ekonomia batengatik apustua egiten du ekitatea, demokrazia, berdintasuna edota ingurugiroari errespetua dituelarik oinarrizko balore bezela. Era berean, gaur egun dominatzaile diren indibidualtasun, gehiegizko akumulazio eta ematen diren pertsonen arteko ezberdintasunei kontrajartzen zaio. Europako 7 herrialdeko hainbat gazte elkartu gara Ekonomia Sozial eta Solidarioa bultzatzeko asmoz,justizia globala lortzeko giltzarria izan daitekeela uste baitugu. Horietako bat izan nahi duzu? Bizkaia eta Gipuzkoatik taldetan lan egingo dugu, gure lana estatu mailako sare batetan integratuz Europako beste gazte taldeekin antolatzeko. Gure kanpaina ezagutu ezazu http://ecosfron.org/desafiando-la-crisis/ Parte hartzeko zure izena eman ezazu edo email bat bidaliguzu ecosfron.euskadi@ecosfron.org web helbidera.

La economía social y solidaria es una alternativa cada vez más real al capitalismo, que apuesta por una economía para las personas, basada en valores como la equidad, la democracia, la igualdad o el respeto al medioambiente, en contraposición al individualismo, la acumulación y la desigualdad imperantes. Jóvenes de siete países europeos nos hemos unido para promover la Economía social y solidaria porque creemos que ésta puede ser clave para alcanzar la justicia global. ¿Quieres ser uno de ellos? Trabajaremos en equipos en Bizkaia y Gipuzkoa y nos articularemos en red a nivel estatal, para coordinarnos con los grupos de jóvenes en el resto de Europa. Conoce nuestra campaña http://ecosfron.org/desafiando-la-crisis/ Inscríbete para participar o contáctanos en ecosfron.euskadi@ecosfron.org.

Data/Ordutegia: Malgua. Azarotik aurrera. Fecha/Horario: Flexible. A partir de noviembre.
Tokia: Bilbao.
Lugar: Bilbao.
Arduraduna: Laura Ruiz, 944153439. Responsable: Laura Ruiz, 944153439.