Hizkuntzaren erabilera ez-sexista


DESKRIBAPENA


Print Friendly, PDF & Email

Erremintak, tresnak eta lan metodoak aztertuko dira genero analisia eta indarrean dauden ekintza estrategiak sustatzen dutenak, hizkuntza inklusibo erabileraren aldetik.

Kurtsoak alderdi teoriko eta praktikoak batuko ditu, esperientzi arrakastatsuen aurkezpenarekin komunikazio sexista ezabatzeko bideratuak daudenak enpresa pribatuaren arloan, administrazio publikoaren arloan eta hirugarren sektoreko arloan.

EDUKIAK

.- Hizkuntza, hitzak baino gehiago.
.- Hizkuntzaren erabilera sexista hizkuntza idatzian, ahozko hizkuntzan eta ikusmenezko hizkeran. Zergatiak eta adibideak.
.- Hizkuntza idatziaren, ahozko hizkuntzaren eta ikusmenezko hizkeraren erabilera inklusiborako estrategiak.
.- Erakundeetarako gidaliburuak eta eskuliburuak sortzeko baliabideak.
.- Sexismoa, euskaraz hitz egitean.

Kodea 8742
Iraupena 9 or
Datak martxoak 17, 24 eta 31.
Ordutegia 09:30etik 12:30era.
Prezioa 35 €
Hornitzailea EDE Fundazioaren Genero Aholkularitza.


Print Friendly, PDF & Email